تفاوت بین برنامه بازاریابی و کسب و کار

 

برنامه کسب وکار و برنامه بازاریابی هر دو جنبه های حیاتی و مهمی برای موفقیت در کسب وکار هستند. این برنامه ریزی ها نه تنها به کسب و کارها کمک می کنند که اهداف و فعالیت های خود را سازمان دهی کنند بلکه به اندازه گیری و معیار قرار دادن موفقیت و شکست نیز کمک می کنند. به این دلیل که کسب و کار بسته به تقاضای مشتری و بازار است و در حال تغییر، هر دو برنامه ی بازاریابی و برنامه ی کسب و کار در طول کسب و کار باید با هم باشند و باهم کار کنند. تفاوت برنامه بازریابی و برنامه کسب و کار یکی از موضوعات مهمی است که فهم آن می تواند راهگشا باشد.

برنامه ی کسب و کار

برنامه ی کسب و کار دیدگاهی در مورد کسب و کار شما فراهم می کند که این دیدگاه شامل اطلاعات کارکنان، عملیات ها، موقعیت های مکانی، بازاریابی از جمله بازاریابی دیجیتال ، دیدگاه های اقتصادی و همچنین اهداف و دیدگاه های صریح است. اغلب به عنوان یک ابزار اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گرفته است، برنامه کسب و کار به رهبران، جزئیات ضروری برای تعریف و تعیین این که اگر کسب وکار به صرفه باشد در نهایت می تواند جواب هزینه ها را بدهد را ارائه می دهد. البته برنامه ی کسب و کار، بیشتر برای راه اندازهی کسب و کارهای جدید شناخته شده اند و آن ها باید در طول حیات کسب و کار مورد استفاده قرار بگیرند. آنها نه تنها به توسعه ی مزیت رقابتی کمک می کنند، بلکه برنامه کسب و کار می تواند به درک این مساله که آیا کسب و کار در آینده بازار دوام می آورد یا نه کمک کند.

برنامه ی بازاریابی

جزئیات برنامه ی بازرایابی عملیاتی است که برای رسیدن به اهداف عملیاتی شرکت ضروری است. این برنامه تعیین کننده ی نقاط قیمت، بازار هدف و رقابت است. همچنین این برنامه چگونگی تولید و جذب مشتری از طریق انواع تبلیغات را توضیح می دهد. این برنامه همچنین باید توضیح دهد که شرکت چگونه می تواند بر مزیت رقابتی رقبا غلبه کند. با توضیح چکونگی غلبه بر چالش رقابتی در مقابل دیگر شرکت ها، برنامه بازاریابی یک بخش کلیدی برنامه کسب و کار است و برنامه ی بازاریابی قسمتی مهم در برنامه ی کسب و کار است که احتیاج به اطلاعات دقیق تحقیقات بازار دارد.

وابستگی متقابل

برنامه بازاریابی و برنامه کسب کار متقابلا به هم وابسته هستند و باید نسبت به هم سازگاری داشته باشند. برنامه ی کسب و کار اهداف و عملیات کسب و کار را تعیین خواهد کرد، در حالی که برنامه بازاریابی چگونگی دست یابی به آن ها را شرح می دهد، اگر فراتر از اهداف و فعالیت ها نرود. اگر برنامه ی کسب و کار تغییر کند، باید برنامه ی بازریابی نیز متعاقب آن تغییر کند. یک برنامه بازاریابی خوب هرگز نباید از مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده توسط برنامه کسب و کار منحرف شود.

بروزرسانی

هر دو برنامه کسب و کار و برنامه بازاریابی احتیاج به بروزرسانی دارند وباید به صورت دوره ای بررسی شوند. برنامه ی کسب و کار هر سال باید بروزرسانی شود. در حالی که برنامه کسب و کار باید هر ساله بررسی شود، برنامه ی بازاریابی می باید هر سه ماه یک ماه بار بررسی و بروزرسانی شود، بنا به سایت (enterpreneur.com). بررسی دوره ای تضمین می کند که کسب و کار با توجه به استراتژی های مشخص شده عمل کند. با مقایسه فعالیت های مشخص شده می توانید موفقیت کسب و کار را اندازه گیری کنید و سپس باید تشخیص بدهید که آیا می باید هر استراتژی جدید بروزرسانی در شرایط اقتصادی جدید در چه مواردی رعایت شود.

ملاحظات

نیازی نیست که هر دو برنامه به صورت مفصل نوشته شده باشد. البته باید به اندازه ای باشند که میزان آگاهی کافی را فراهم کنند و اطلاعات را با جزئیات در اختیار ما قرار دهند. توجه داشته باشید که اطلاعات باید به خوبی و با تحقیق درست بدست آمده باشند و همچنین اطلاعات باید برای تحقیق خود دارای شواهد کافی باشند تا به توسعه فروش و موفقیت در کسب و کار منجر شود. اهداف، عملیات ها و استراتژی های برنامه باید قابل اندازه گیری و قابل اندازه گیری باشند و برنامه ها باید با تکامل کسب و کار به روزرسانی شوند.

تیم تحریریه هابدیت در تلاش است تا جذاب و جدیدترین اخبار مرتبط با تکنولوژی های روز دنیا مرتبط با بازاریابی آنلاین را در اختیار شما گذارد.

آخرین اخبار

آخرین اخبار مربوط به بازاریابی آنلاین و خدمات مربوط به بازاریابی آنلاین هابدیت را دنبال کنید.

       درخواست مشاوره

کارشناسان خبره و مجرب هابدیت در صورت علاقه شما، آمادگی جهت گفتگو و دیدار به منظور کلیه پلان های مارکتینگ اختصاصی شما را دارند. از این فرصت بهره ببریم.

عضویت در خبرنامه

Fields marked with an * are required

مقالات تخصصی

همه مقالات