Category Archives: بازاریابی آنلاین

چارچوب خود را در بازاریابی بشناسید

پرتاب دارت در تاریکی یک استراتژی مناسب برای بازاریابی نیست. (JESSICA OMAN) شما باید در بازاریابی مواردی از قبیل شناخت از مشتری، نیازهای…
Continue reading

داستان برند (نام تجاری) خودتان را بگویید.

ارتباط افراد با یکدیگر، کلید حل مشکلات بازاریابی است. با شناخت افراد و گفت و گو با آنها میتوانید نقاط قوت و ضعف…
Continue reading
دریافت کاتالوگ