Author Archives: تیم تحریریه

ایجاد ارتباط بین مخاطبان با استفاده از بازاریابی محتوا

شاید شما میلیون ها بار با اصطلاح پرتاب کردن تاس و شانس را شنیده باشید. اما منظور دقیق از این اصطلاح چیست؟ بازاریابی…
Continue reading

مشتریان خود را از طریق تبلیغات گوگلی پیدا کنید

بازایابی پولی نوعی از بازاریابی است که شما در فضای آنلاین با پرداخت یا دریافت مبلغی، اقدام به بازاریابی میکنید. مفاهیم دیگری همچون…
Continue reading

با استفاده از بازاریابی ایمیلی، ارتباطات یک به یک را تقویت کنید

اگر شما هم مثل من باشید؛ اولین کاری که صبح زود انجام میدهید؛ چک کردن ایمیلتان است. من سراغ ایمیلم میروم و ابتدا…
Continue reading

با لیزر روی مشتریان خود تمرکز کنید

هر زمانی که فکر کنید شرکت شما صدها گزینه برای اجرای فرآیند بازاریابی و رقابت با سایر شرکت در پیش رو دارد. شما…
Continue reading
دریافت کاتالوگ