Author Archives: تیم تحریریه

digital marketing

روش های ارتباط با روند در حال تکامل بازاریابی دیجیتال

بازاریابی همواره از لحاظ هر دو روش تعریف و اجرا در حال تغییر است. از ابتدا از تلفن و انتقال بی سیم گرفته…
Continue reading
حمایت از برند

استراتژی برندسازی موفق و حمایت از برند

ارتباط مطلوب در مورد یک برند از مصرف کنندگان می توانند بر سرعت پذیرش محصول جدید و اخذ بیافزاید در نتیجه باعت توسعه…
Continue reading
برندسازی

برندسازی، نگرش برند و منحصر به فردی برند

Aaker در سال 1991 پیشنهاد کرد که وابسته های برند ایده های مرتبط به حافظه برای یک برند هستند. Keller در سال 1993…
Continue reading
برندسازی

برندسازی مکانی و حمایت از برند

برند سازی یک ابزار ضروری در استراتژی بازاریابی است. ایجاد ادراکات برند قوی برای کسب و کارهای موفق از برترین موارد می باشد.…
Continue reading
دریافت کاتالوگ